Prowadzenie restauracji daje jej właścicielowi satysfakcję. Szczególnie, jeśli biznes się rozwija. Trzeba jednak pamiętać również o pewnym ryzyku związanym z prowadzeniem firmy. Dlatego warto jest zastanowić się nad wykupieniem usługi, jaką jest ubezpieczenie restauracji.

Dlaczego ubezpieczenie lokalu jest potrzebne? Przede wszystkim, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji działalności osób trzecich, np. zniszczenia w wyniku aktów wandalizmu. Mogą one bowiem narazić restaurację na znaczne straty. Jednak to nie jedyna kwestia, od jakiej warto ubezpieczyć lokal. Trzeba wziąć pod uwagę możliwość ubezpieczenia OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej. Jakie zatem ubezpieczenie wybrać? Jaki jest jego szacunkowy koszt?

Jaki rodzaj ubezpieczenia lokalu wybrać?

Jednym z najczęściej wybieranych rodzajów ubezpieczeń przez osoby prowadzące lokale gastronomiczne jest ubezpieczenie typu OC. Pozwala ono na pokrycie kosztów wynikających z sytuacji, gdy powstała szkoda u klienta restauracji. Chodzi tutaj o szkody wynikające z zaniedbania osób odpowiedzialnych za dany zakres prac w restauracji, np. O zatrucia bakterią salmonelli, ale też i o urazy powstałe w czasie wizyty w lokalu lub organizowanej w plenerze przez restaurację imprezy (np. oparzenie w czasie puszczania sztucznych ogni). Ubezpieczenie OC może mieć kilka opcji: z tytułu prowadzonej działalności, najmu nieruchomości, organizacji imprez oraz OC pracodawcy.

Osoby prowadzące lokal gastronomiczny mogą zdecydować się na ubezpieczenie majątku. I tutaj również mają kilka opcji do wyboru. Jedną z najpopularniejszych jest ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych. Takiemu ubezpieczeniu mogą podlegać lokal oraz jego wyposażenie, przechowywane w nim towary i pieniądze (gotówka). Dodatkowo warto zdecydować się na ubezpieczenie wszelkich szyb znajdujących się w obrębie lokalu. To szczególnie korzystna opcja, jeśli wewnątrz pomieszczeń jest sporo przeszkleń.

Kolejnym często wybieranym rodzajem ubezpieczenia jest zabezpieczenie mienia na wypadek kradzieży, włamania lub aktów wandalizmu. Od takich przypadków można ubezpieczyć lokal, wyposażenie, towary oraz gotówkę. Warto też zdecydować się również na ubezpieczenie sprzętów elektronicznych, np. od przepięć, a także samochodu, jeżeli ten jest na stanie firmy i służy np. do rozwożenia zamówionych dań do klientów.

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia dla lokalu gastronomicznego?

Koszt ubezpieczenia restauracji zależeć będzie w głównej mierze od tego, jaka opcja zostanie wybrana. Jednak to nie jedyny czynnik. Wpływ może mieć także szacowana wartość budynku, szacowany roczny obrót, forma prowadzenia księgowości, to, jaki sprzęt się znajduje w budynku, średnia wartość towarów itp. Poszczególne opcje ubezpieczeń mogą mieć odrębne wymagania oprócz tych ogólnych. Przykładowo, w przypadku ubezpieczenia związanego z pożarami, wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej może mieć to, jaką konstrukcję ma budynek. Natomiast jeżeli budynek będzie ubezpieczony od kradzieży czy aktów wandalizmu, istotne okaże się, czy ma on odpowiednie zabezpieczania, np. monitoring i alarm oraz antywłamaniowe zamki. Wpływ może mieć również to, czy okolica jest bezpieczna. Dla wyliczenia ostatecznej ceny ubezpieczenia znaczenie może mieć także wielkość miasta, w którym prowadzona jest działalność.

Z kolei w przypadku składki ubezpieczenia OC istotne będzie to, czy w lokalu zostały zamontowane wszelkie zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji, w których gościom może się coś stać. Ważne jest też, czy są wdrożone procesy mające na celu wyeliminowanie ryzyka zatrucia się pokarmem.

Ile może wynieść składka ubezpieczenia lokalu gastronomicznego?

Z uwagi na to, że na koszt ubezpieczenia wpływ ma bardzo dużo czynników, jego wysokość można wskazać jedynie szacunkowo. Uważa się, że dla średniej wielkości lokalu gastronomicznego, w którym pracuje od 5 do 10 osób, składka ubezpieczeniowa to koszt kilkuset złotych miesięcznie. Zawsze przed podpisaniem umowy warto porównać oferty co najmniej dwóch–trzech ubezpieczycieli.